e-Dönüşüm Hizmetleri

e-Dönüşüm hizmetlerimiz sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığının sizlere sunmuş olduğu imkanları Fixhesap Online Ön Muhasebe programımız ile entegreli bir şekilde kolayca kullanabilirsiniz!

e-Dönüşüm Hizmetleri

e-Dönüşüm hizmetlerimiz sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığının sizlere sunmuş olduğu imkanları Fixhesap Online Ön Muhasebe programımız ile entegreli bir şekilde kolayca kullanabilirsiniz!

Fixhesap ile e-Dönüşüm!

Çağımızın gereklilikleri haline gelen teknolojik gelişmeler, aynı oranda kullandığımız sistemler tarafından da entegre edilebilir bir hal içerisinde. e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM, e-MM gibi bir çok Gelir İdaresi Başkanlığınca sizlere sunulmuş olan hizmetleri en uyumlu hali ile entegreli bir şekilde Fixhesap ile kullanmanız mümkün!

image

e-Dönüşüm'ün Avantajları Neler?

İşleyişlerimizin gelişen dünya ile birlikte daha dijital bir yapıya bürünmesinin ardından her faaliyetimiz için kolaylık sağlayabilecek e-dönüşüm çözümleri bulunabilmektedir. Bu çözümler iş hayatımıza çeşitli kolaylıklar ve bariz avantajlarsunmaktadır. İşletme büyüklüğü ne derecede olursa olsun bu e-dönüşüm hizmetleri sundukları belli başlı uygulamalar ile  bu konumda çok büyük rol oynamakta.

Fixhesap ile bahsettiğimiz bir çok e-dönüşüm uygulamaları arasında dijital köprüleri kurduk! Sizlerin bu fırsatlardan yararlanmaları için ihtiyaç duyulabilecek tüm kolaylıkları sağladık.

Gelir İdaresi Başkanlığının sunduğu imkanlardan yararlanmak için Fixhesap üzerinden online olarak e-fatura başvurunuzu gerçekleştirebileceğinizi unutmayın!

Mobile Marketing
Zamandan Kazanç!

Dijital düzenlenen belge ve faturalar el ile yapılan işlemlerden daha hızlı gerçekleştirilir!

Mobile Marketing
Maliyetten Kazanç

İrsaliye, fatura vb... matbu evraklarınızı ayrı ayrı basmak yerine dijital olarak kullanabilirsiniz!

Mobile Marketing
Direkt Entegre Sistem

GİB üzerinden direkt olarak entegreli bir şekilde çalışan bir köprüye sahip olursunuz!

Mobile Marketing
Hızlı ve Kolay Başvuru

Fixhesap ile e-fatura başvurunuzu kolay bir şekilde ek ücret ödemeden yapın!.

e-Dönüşüm Çözümleri

Fixhesap bünyesinde intearktif işlemlerinizi en verimli şekilde sağlamanız için gelir idaresi başkanlığınca ön görülen dijital çözümlerin hepsini sizlere sunmakta ve gelişen güncel durumları takip ederek mevcut sisteme entegre etmekteyiz!

Email us
e-Fatura

Kanunen geçerliliği kağıt fatura ile aynı olan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gib platform üzerinden işlenebilen elektronik faturaya e-fatura denir.

Detaylı Bilgi 
Email us
e-Arşiv Fatura

2 nüsha halinde hazırlanması gereken ve e-fatura mükellefi olmayan kişi veya işletmeler için düzenlenen online elektronik fatura yöntemine e-arşiv fatura denir.

Detaylı Bilgi 
Email us
e-İrsaliye

Sevk irsaliyesi niteliği ile birebir aynı hukuki özelliklere sahip olan ve elektronik platformlarda oluşturulup ve işleme alınan belge türüne e-irsaliye denir.

Detaylı Bilgi 
Email us
e-Defter

Vergi Usül kanunları ve Türk Ticaret kanunları dahilinde tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik olarak oluşturulması ve tutulmasına e-defter denir.

Detaylı Bilgi 
Email us
e-SMM

Şahsi ünvan veya İsim hesabına faaliyet gösteren işletmelerin serbest meslek makbuzlarnın GİB tarafından standartlara uygun olarak elektronik ortamda hazırlanmasına e-SMM denir.

Detaylı Bilgi 
Email us
e-MM

Standart müstahsil makbuzunun elektronik ortamlarda Gelir İdaresi Başkanlığında belirlenen standartlarda uygulanması, oluşturulması ve raporlanması için sunulan hizmet e-MM'dir.

Detaylı Bilgi 

e-Fatura Başvurusu

Fixhesap ile müşteri hesabınızı oluşturduktan sonra e-fatura başvurunuzu sistem üzerinden online olarak, ek bir ücret ödemeden gerçekleştirebilirsiniz!

Başvuru Yap

Blog Yazılarımız

Fixhesap blog yazılarını takip ederek bilgi paylaşımında bulunduğumuz yazı dizelerimizden faydalanabilirsiniz.