Blog

Yayınlarımızı takip edin!

E-Fatura Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

E-Fatura Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Görüntülenme: 1560
25 Oca 2021

E-fatura normal faturanın elektronik versiyonudur. İnternet ortamında Faturaların gönderilip alınması olarak açıklanabilir. E-fatura ’da bir faturada içinde bulunan tüm bilgiler bulunması gerekmektedir.

GİB tarafından yönetilen e-fatura sürecinin amacı alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı güvenin oluşmasını sağlamak, zamandan tasarruf ve maliyetleri azaltmaktır.

Karşılıklı E- Fatura Düzenleme Zorunluluğu

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerine satmış oldukları mal veya hizmetlerin faturalarını elektronik fatura olarak göndermek zorundadır. Nisan 2014’den itibaren bu uygulamaya kayıtlı olan mükellefler normal fatura kesememektedir.

Muhafaza ve İbraz

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Mükellefler kendi oluşturdukları ya da adlarına oluşturulan faturaları muhafaza etmek zorundadır. İstenildiği takdirde bu belgeleri ibraz etmeliler.

Arşivleme

Elektronik fatura ‘da düzenlenen veya alınan faturala ilişkin Gelir idaresi başkanlığının saklama hizmeti bulunmamaktadır. Bu faturaları bilgi işlem sistemlerinizde veya İlgili bakanlığın izni ile yetki verilmiş kurumlar da saklayabilirsiniz.

Temel ve Ticari fatura Senaryosu / e-Faturanın Reddi

Teme ve ticari fatura arasındaki fark faturaya sistem üzerinden itiraz edilebilmesidir. E-fatura kullanıcıları kendilerine gelen faturanın ticari veya temel olmasına bakmaksınız almak zorundadır. Faturaların reddi sadece aşama kontrolleri ve imza hatalarında mümkün.

Unvan Değişikliği

E-fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef eğer unvan değişikliği yaparsa 15 gün içinde posta yolu ile GİB’e, Mali mühür içinse TÜBİTAK KamuSEM’e başvuruda bulunması gerekiyor. Yeni mali mühür gelene kadar eski unvan ve mührü kullanılabilir.

Durum Kodları

E-fatura alımında ve gönderilmesinde sıklıkla karşılaşılan hatalar ve bu hataların kodlarına göre yapılan işlemler.1220 kodu Gönderilen faturaya cevap gelmediğinin kodudur yani fatura başarılıdır tekrar gönderilmesine gerek yok alıcı taraf ise aldığı faturayı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği şekilde kontrolden geçirerek fatura başarılı ise 1200 zarf başarıyla işlendi kodunu gönderir.

Henüz bir yorum yazılmamış...

Bir yorum bırakın!

99438

Karakter Limiti 400